Slovak English French German

Nízkoenergetický dom Alžbetin Dvor (Svojpomocná Montáž)

Typ objektu: Jednopodlažný rodinný dom
Zastavaná plocha: 111,6 m2

Pri stavbe rodinného domu pri Bratislave je použitý modulový konštrukčný systém "φ-ha", hrúbka obvodových modulov je 300 mm (izolácia min. vlna)  + termofasáda na báze drevovláknitých dosiek Steico  hrúbky 20mm a 60 mm.  Celková hrúbka izolovanej steny vrátane SDK dosky je 412,5 mm.

  

Jednoduchosť výstavby z modulového konštrukčného systému "φ-ha" predurčuje tento konštrukčný systém na výstavbu svojpomocou. Aj v tomto prípade sa jedná o svojpomocnú montáž, kde dodávateľ stavby firma Andante, spol. s r.o.  dodala na stavbu len stavebné dielce s montážnymi výkresmi a po krátkom zaškolení si investor zmontoval rodinný dom  svojpomocne.

   
Konštrukcia krovu bola zrealizovaná priehradovými nosníkmi.

  

Dokončovanie steny z exteriérovej strany: konštrukčný systém "φ-ha " vyplnený minerálnou vlnou sa dopĺňa drevovláknitou izoláciou STEICO o hr. 20 mm, cez to ide difúzne otvorená fólia, na ktorú sa naloží ešte jedna vrstva dosiek STEICO o hr. 80 mm.

  

Spotreba energie na vykurovanie u tohoto rodinného domu je pod hranicou 35 kWh/m2/rok, čím sa dosiahne veľmi kvalitný nízko energetický štandard objektu.