Slovak English French German

Pasívny dom Narysov (ČR)

Typ objektu: dvojpodlažný pasívny dom so zvýšeným podkrovím.
Zastavaná plocha: 85,9 m2
Úžitková plocha: 129,62 m2

Pasívny dom Narysov pri Příbrami (ČR) realizovala česká partnerská firma Andante CS s.r.o.

Je postavený z modulového konštrukčného systému "φ-ha", kde na obvodové steny boli použité moduly o šírke 450 mm, ktoré sú vyplnené tepelnou izoláciou na báze celulózy Climatizér Plus.

Vzduchotesnosť tejto stavby bola meraná "blower door testom" s výsledkom pre súčiniteľ n50 =0,52 na podtlaku a n50 = 0,49 na pretlaku.

Obrázky: Pasívne domy - Narysov


zahájenie montáže stien           konštrukčný systém "φ-ha"      krokvy z profilových nosníkov


ukončená montáž nosnej konštr.  fasáda v kombinácii drevo+stierka   južná fasáda

Dom bol dokončený v r. 2013.