Slovak English French German

Občianske a inžinierske stavby

Ponúkame nízkoenergetické a pasívne stavby od projektu až po stavbu na kľúč: bytové domy, administratívne priestory, hotely, penzióny, ubytovacie zariadenia, domovy mládeže, domovy pre seniorov, predajne, športové objekty a pod.

 

Materská škola Brehy

Objekt v energetickej triede A1 je postavený konštrukčným systémom  "φ-ha SOLID", ktorý umožňuje dosiahnuť malé hrúbky obvodových stien pri vysokom tepelnom odpore obvodových stien.

Stavba je projektovaná pre max. 44 detí rozdelených do dvoch tried.

V záujme dosiahnutia čo najnižších prevádzkových nákladov je stavba vybavená najmodernejšími technológiami na vykurovanie a vetranie interiéru.

Hrúbka strateného debnenia z "φ-ha" modulov je 150 mm.
Moduly sú vyplnené liaporbetónom v hr. 130 mm.

Okrem malej konštrukčnej hrúbke obvodového plášťa je výhodou tohto konštrukčného systému aj vysoká únosnosť stien v tlaku, pretože kocková pevnosť liaporbetónu je na úrovni 20 až 22 MPa.

 Vertikálne latovanie každých 60 cm umožňuje betonáž obvodovej steny na jej plnú výšku bez rádlovania steny.

 Plochá strecha s atikou je nesená profilovými nosníkmi STEICO.

 Krytina je povlaková z FATRAFOLU, zastrešená plocha 386 m2

Pod fasádnym PSE sa nachádza protivetrová difúzne otvorená fólia.
Termofasáda na báze  polystyrénu má hrúbku 220 mm v troch vrstvách: 20 mm +160mm + 40 mm.  
Celková hrúbka obvodovej steny vrátane interiérového SDK obkladu je 407,5 mm.
Hlavná zatepľovacia vrstva je zo šedého PSE Greywall hr. 160 mm, ktorého lambda má hodnotu 0,031 W/m2K.

Materská škola je vykurovaná moderným podlahovým teplovodným kúrením REHAU so zdrojom na báze
tepelného čerpadla vzduch/voda (NYBE). 

 Vetranie s rekuperáciou vzduchu s kapacitou výmeny vzduchu až 3 000 m3/h zabezpečujú 3 vetracie jednotky Toshiba.

Systém vetrania je doplnený tromi tepelnými čerpadlami vzduch/vzduch, ktoré zabezpečujú v zimnom období predohrev vháňaného vzduchu a v letnom období chladenie interiéru.

Pod fasádne lepidlo a stierku sa na šedý polystyrén uložila ešte 4 cm hrubá vrstva bieleho fasádneho polystyrénu.

 Fasádna stierka je silikónová, škrabaná, hr. zrna 2 mm

Severný pohľad na materskú školu.

 Juhovýchodný pohľad na hotovú fasádu vrátane slnolamov, ktoré v lete zabezpečujú čiastočné tienenie presklených plôch

 Pohľad do interiéru jednej z dvoch učební.

 

Protipožiarna monitorovacia veža

V lokalite Čechovka pri Trenčíne bola postavená veža vysoká 31,5 m, ktorá bude slúžiť ako nosič monitorovacích kamier snímajúcich periférne okolie veže.

Obraz z kamier sa prenáša do kancelárie správcu lesov, ktorý môže identifikovať stúpajúci dym už v počiatočnom štádiu vzniku požiaru a včas privolať hasičov.

 

Konštrukciu veže navrhla, vyrobila a namontovala firma  Andante spol. s r.o. Zvolen v spolupráci s firmou Drevstav, ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu a s firmou Walmont, ktorá vykonávala výškové práce.

Oceľové styčníky dodala firma Dewex, s.r.o.

Pri návrhu konštrukcie monitorovacej veže bol využitý československý patent Ing. Ivana Hrčku CSc.

Veža má 10 podlaží vrátane prízemia. Okrem 10. podlažia, kde budú umiestnené kamery s batériami a fotovoltaickými panelmi, bude prístupná aj turistom.

Na streche sú umiestnené 2 fotovoltaické panely, ktoré sú zdrojom napájania pre signálne svetlá pre leteckú dopravu

 Na 10. podlaží sú umiestnené 3 fotovoltaické panely, ktoré zabezpečia prevádzku kamier.

 

 

Polyfunkčná budova Všehrdy pri Chomutove

Predajňa stavebnín + administratívne priestory + byt majiteľa

 Stavbu realizoval p. Ing. J. Kolínský z Chomutova.

 

Polyfunkčný dom v Stožku pri Detve

Na prízemí je plánovaná reštaurácia, na poschodí kancelárie. Objekt spĺňa parametre nízko energetického štandardu.

 

Strelnica v Chomutove

realizovala firma TRIES, s.r.o., Chomutov

 Stavbu realizoval p. Ing. J. Kolínský z Chomutova.

 

 Protipožiarna veža s kamerovým systémom v Brezovej pod Bradlom

V lokalite Klenová pri Brezovej pod Bradlom bola postavená protiožiarna monitorovacia veža vysoká 20,5 m
Veža je opatrená kamerovým systémom napájaným z fotovoltaických panelov, ktorý má za úlohu monitorovať okolité lesy a v prípade, že zaznamená stúpajúci dym prenáša obraz na príslušný centrálny pult.

-

 

 Prvá monitorovacia a vyhliadková veža bola odovzdaná do užívania v máji 2017,
 stojí pri Brezovej pod Bradlom v lokalite Klenová - výška veže je 20,5 m.