Slovak English French German

Stavba domu svojpomocne konštrukčným systémom φ-ha

Modulový konštrukčný systém "φ-ha" bol vyvíjaný s cieľom, aby si aj menej solventní investori mohli dovoliť postaviť nízkoenergetické domy alebo aj pasívne domy. Tento konštrukčný systém umožňuje, aby sa aj nízkoenergetické a pasívne domy dali  stavať jednoducho, rýchlo a lacno. Keďže kvalitné stavebné materiály nie sú lacné, najjednoduchšia cesta ako ušetriť, je šetriť na práci, t.j. urobiť si čo najviac montážnych prác svojpomocne.

Svojpomocná montáž rodinného domu má na Slovensku jednak tradíciu, jednak umožňuje priemerne technicky zdatným investorom ušetriť nielen za mzdy remeselníkov, ale aj za DPH.

Naše skúsenosti ukazujú, že s pomocou montážnej dokumentácie a sporadických konzultácií alebo návštev našich pracovníkov na stavbe sú svojpomocne stavajúci investori schopní dosiahnuť aj výborné kvalitatívne parametre stavby.

 

Aký je postup:

1. Investor prinesie projekt domu, alebo si nechá u nás spracovať projekt pre stavebné povolenie.
2. Na základe projektu spracujeme výrobnú dokumentáciu pre dielňu, ktorá dom bude vyrábať a montážnu dokumentáciu, podľa ktorej sa bude dom stavať. Montážna dokumentácia je spracovaná tak, aby dom dokázal podľa nej zmontovať aj človek, ktorý nemá žiadne stavebné vzdelanie. Je to podobné, ako keď sa montuje napr. nábytok kúpený v obchodnom dome IKEA.
3. Po vyvezení domu na stavenisko zahajuje montáž náš pracovník, ktorý je prítomný na stavbe obvykle iba prvý deň. Potom si už montáž riadi sám investor.
4. Akékoľvek otázky týkajúce sa konštrukčných detailov stavby riešime konzultáciami s investorom, v prípade nutnosti aj osobnou návštevou stavby.
5. Investorom poskytujeme službu stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby.

 

PREDSTAVUJEME VÁM NIEKOĽKO PRÍKLADOV NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOV  A DOKONCA AJ PASÍVNEHO DOMU,
KTORÉ BOLI REALIZOVAnĚ SVOJPOMOCNE.

Nízkoenergetický dom v Dolnom Kalníku pri Martine

Jedná sa o jednopodlažný dom s obytným podkrovím.
Dom je realizovaný z modulového konštrukčného systému "φ-ha",  hrúbka modulov obvodových stien je 300 mm, priečky majú hrúbku 150 mm.


konštrukčný systé "φ-ha"         montáž stropu prízemia          južný pohľad z ulice

Nízkoenergetický dom v Sielnici pri Zvolene

Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom so zvýšeným podkrovím.
Dom je realizovaný z modulového konštrukčného systému "φ-ha",  hrúbka modulov obvodových stien je 300 mm, priečky majú hrúbku 150 mm.


vstup do domu je z východu   juhozápadný pohľad              južná fasáda po ukončení

 

Nízkoenergetický dom v Moste pri Bratislave

Jedná sa o jednopodlažný dom, typ bungalov.
Dom je realizovaný z modulového konštrukčného systému "φ-ha",  hrúbka modulov obvodových stien je 300 mm, priečky majú hrúbku 150 mm.montáž valbového krovu           južná fasáda s výstupom na terasu  vstup do domu z východu

Pasívny dom v Martine - Priekope

Jedná sa o jednopodlažný dom, typ bungalov.
Dom je realizovaný z modulového konštrukčného systému "φ-ha",  hrúbka modulov obvodových stien je 450 mm, priečky majú hrúbku 150 mm.


tepelná izolácia z min.vlny       termofasáda Hofafest UD        pred nanesením fasádnej stierky

 

Nízkoenergetický dom v Poľnom Kesove

Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom s pultovou strechou.
Dom je realizovaný z modulového konštrukčného systému "a-ha",  hrúbka obvodových stien je 440 mm, priečky sú z rámových konštrukcí hr. 120 mm.


steny sú z masívneho dreva     tepel.izolácia Nobasil+PUR pena       južná fasáda

 

Nízkoenergetický dom v Dolnej Tižinej

Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom s klasickou sedlovou strechou so zvýšeným 2.n.p.
Dom je realizovaný z modulového konštrukčného systému "φ-ha",  hrúbka obvodových stien je 300 mm, priečky sú z "φ-ha" modulov hr. 150 mm.

 

 

 Rodinný dom Alžbetin Dvor:

  

Rodinný dom Necpaly:

 

 

Rodinný dom Letničie:


 

PONUKA HOTOVÝCH DOMOV !

Pre investorov, ktorí majú záujem zmontovať si svoj nízkoenergetický rodinný dom svojpomocne, máme pripravených päť riešení jednopodlažných domov - typové domy Yucco 1 až Yucco 5.  Tieto domy majú spracovanú výrobnú aj montážnu dokumentáciu a vieme ich dodať do 5 týždňov od objednávky !

Viac informácií v našom e-shope.

Stavebné dielce dopravíme na stavenisko a s pomocou montážneho manuálu je investor schopný zmontovať hrubú stavbu, vrátane strechy, svojpomocne.

Na požiadanie investora vysielame šéfmontéra.

Yucco 1 (zastavaná plocha: 77,87 m2) - vizualizácie a pôdorys:

Yucco 2 (zastavaná plocha: 98,68 m2) - vizualizácie a pôdorys:

Yucco 3 (zastavaná plocha: 105,16 m2) - vizualizácie a pôdorys:

Yucco 4 (zastavaná plocha: 109,15 m2) - vizualizácie a pôdorys:

Yucco 5 (zastavaná plocha 111,59 m2)