Slovak English French German

Nízkoenergetické domy


Zjednodušená definícia Nízkoenergetického domu (NED):

  • spotreba energie na vykurovanie je v rozmedzí 15 až 50 kWh/rok/m2 úžitkovej plochy,
  • vzduchová neprievzdušnosť objektu vyjadrená súčiniteľom n50 by nemala prekročiť hodnotu 1,0.

Ďalšie požiadavky na NED:

  • dom musí byť vybavený technológiou núteného vetrania s rekuperáciou vzduchu,
  • hrúbka tepelnej izolácie v podlahe min. 150 mm,
  • hrúbka tepelnej izolácie v strešnej (stropnej) rovine min. 400 mm,
  • tepelný odpor obvodovej steny by nemal klesnúť pod hodnotu R = 8,5 (m2K/W),
  • dom musí mať kvalitné okná, ktoré majú preukázateľne koeficient prestupu tepla najviac Uw = 0,9 (W/m2K),
  • obytné miestnosti by nemali mať presklené plochy orientované na sever,
  • musia byť minimalizované tepelné mosty v konštrukcii stavby.

 

Zatriedenie stavieb podľa spotreby energie: