Slovak English French German

Konštrukčný systém "φ-ha SOLID" na báze keramiky a silikátov

Pre klientov, ktorí dávajú prednosť murovaným domom sme pripravili ponuku liaporbetónových monolitických stien liatych do strateného debnenia.
Stratené debnenie z modulov φ-ha 150 má niekoľko výhod:
- je vyrobené presne na mieru už vo výrobe, čo umožňuje rýchlu, jednoduchú a presnú montáž debnenia
- umožňuje jednoducho vytvoriť inštalačnú medzeru na rozvody elektriky, vody a kanalizácie
- montážne práce môžu plynule pokračovať bez technologických prestávok

Dôvodov, prečo má tento konštrukčný spôsob tvorby obvodovej steny nízko energetických a pasívnych domov svoje miesto na trhu je viac. Uveďme si aspoň tie najdôležitejšie:

- Obvodová stena musí byť úzka, pretože hrubé steny uberajú z úžitkovej plochy domu. Ak si zoberieme dĺžku obvodových stien napr. len 50 m a ich hrúbku 55 cm, tak na ich postavenie potrebujete zastavanú plochu 27,5 m2. Ak dokážete vytvoriť rovnako tepelnotechnicky efektívnu stenu o hrúbke 40 cm, tak si zväčšíte úžitkovú plochu o 7,5m2, čo by mohla byť kúpelňa alebo šatník o rozmeroch 2,5 x 3 m !

- Obvodové steny ale aj priečky musia mať prerušený tepelný most v styku so základovou platňou, čo sa dá u tohoto konštrukčného princípu dosiahnuť veľmi jednoducho a lacno.

- Obvodová stena musí byť aj staticky vysoko účinná, kocková pevnosť liaporbetónu v tlaku je cca 20 až 22 MPA, čo je niekoľkonásobne vyššia pevnosť ako u bežných tvárnic používaných pri murovaných stavbách.

- Obvodová stena musí byť suchá (t.j. bez kondenzačnej zóny), pretože ak v stene dochádza ku kondenzácii vodných pár, tak nasiakavé tvárnice alebo tehly zvlhnú. Vlhká zóna steny tepelne neizoluje, takže v čase najväčších mrazov, keď najviac potrebujete jej tepelný odpor, sa tepelný odpor steny znižuje a stúpajú tepelné straty domu. 
Naša stena je konštrukčne poskladaná tak, aby vždy bola suchá a 100 %-ne tepelnotechnicky efektívna.

- Obvodová stena nesmie byť drahá a to aj pri splnení najnovších požiadaviek na tepelný odpor a spotrebu energie stavby.

Všetky tieto požiadavky spĺňa konštrukčný systém pod obchodným označením "φ-ha  SOLID".

Ďalšou výhodou je, že monolitické previazanie spojov obvodových stien s priečkami, resp. stropom zabezpečuje vysokú priestorovú tuhosť konštrukcie. Liapor ako prírodný keramický granulát spolu s betónom sú plnne recyklovateľné materiály. Keďže sústava stien a priečok je priestorovo monolitická, nie sú potrebné žiadne systémové prvky ako preklady, vence, stĺpy a pod. Táto skutočnosť spolu s cenami vstupných materiálov umožňuje realizovať stavbu lacnejšie, ako je to u známych tvárnicových systémov. Tým, že sa betonáž vykonáva priamo na stavbe do strateného debnenia sa dosahuje nižšia cena aj v porovnaní s klasickými panelovými systémami vyrábanými ako prefabrikáty vo fabrikách.


Stratené debnenie pozostáva z prefabrikovaných modulov, z ktorých sa postavia všetky steny a priečky, do ktorých sa bude liať liaporbetón. Pred betonážou sa prerušia tepelné mosty vložením XPS o hrúbke 200 mm do prvej vrstvy modulov. Liaporbetón sa mieša buď priamo na stavenisku, alebo sa priváža na stavbu v domiešavačoch.  Betonáž sa vykonáva naraz na celú konštrukčnú výšku steny.


Pohodlná je betonáž z betonárskeho koša, nevylučujú sa však aj iné spôsoby betonáže. Steny sa armujú betonárskou oceľou len v prekladoch nad oknami a v styku zo žel. bet. stropom. Po zabetónovaní stien a priečok pokračuje stavba spôsobom, ktorý sa v ničom neodlišuje od akejkoľvek inej stavby. Stratené debnenie má po obidvoch stranách vertikálne latovanie, ktoré sa z vonkajšej strany využije na kotvenie termofasády a z vnútornej strany na montáž sadrokartónu, alebo iného interiérového obkladu.

Dom je vybavený technológiou riadeného vetrania s rekuperáciou vzduchu.
Kúrenie a chladenie interiéru je zabezpečované tepelným čerpadlom vzduch/vzduch o výkone 5 kWh.
Teplá úžitková voda sa pripravuje tepelným čerpadlom vzduch/voda s 200 l bojlerom.

Takto vyzerá dom po dokončení.Ďalšie realizované stavby konštrukčným systémom "φ-ha  SOLID":

Stavba bungalovu v Nových Zámkoch:

Tepelná izolácia obvodových stien je zo šedého PSE v dvoch vrstvách: podklad Greywall 120 mm, vrchná
vrstva SunJa 80 mm. Pre obidve vrstvy je lambda rovnaká = 0,032 W/mK.

Stavba rodinného domu v Breitensee (Rakúsko):

 Prebieha betonáž stien a priečok liaporbetónom. Betón bol dovážaný na stavbu z betonárky domiešavačmi.

  


Dom po dokončení.

Stavba materskej školy v Brehoch (okr. Žarnovica)

 

 

Stavba rodinného domu vo Vorchdorfe (Rakúsko):

Liaporbetón bol miešaný priamo na stavbe, prísun betónu bol zabezpečovaný kolesovým manipulátorom.

 Stavba tesne pred dokončením.