Slovak English French German

Tepelné čerpadlá - technické parametre

 

Technické parametre tepelného čerpadla pri vykurovaní:

 typ SPW-C186VEHtyp SPW-C256VEH
výhrevnosť (min.-max.) pri A7/6,W30/35 1–5,8 kW 1,7-9,9 kW
spotrebovaný výkon pri A7/6,W30/35 1,283 kW 2,054 kW
výkon v kW/ COP pri A7/6,W30/35 5,2/4,31 8,35/4,21
výkon v kW/ COP pri A-7/-8,W35 2,85/2,49 5/2,68
výkon v kW/ COP pri A2/1,W35 3,4/2,98 5,8/3,11
výkon v kW/ COP pri A7/6,W40/45 4,8/3,22 7,6/3,16
výkon v kW/ COP pri A-7/-8,W45 2,56/1,91 4,7/2,11
Hmotnosť 41 kg 54 kg

 

Technické parametre tepelného čerpadla pri chladení:

 typ SPW-C186VEHtyp SPW-C256VEH
chladenie (min.-max.) pri A35,W23/18 1,3–6,8 kW 1,5-7,8 kW
spotrebovaný výkon pri A35,W23/18 1,313 kW 2,18 kW
EER indikátor 0,88 m3/h 1,12 m3/h
prietok vody 2,85/2,49 5/2,68
výkon v kW/ EER pri A35,W25/18 5,15/4,14 6,6/3,13
výkon v kW/ EER pri A35,W12/7 4/2,63 5/2,38

 

Technické parametre vetrania s rekuperáciou:

 typ EHR270typ HP5
min. prietok 60 m3/h 0
max. prietok 270 m3/h 1 800 m3/h
max. hluk 50 dB(A) 55 dB(A)
max. príkon 160 W 400 W
max. teplota 40 oC 40 oC
hmotnosť 25 kg 55 kg