Slovak English French German

Energeticky pasívne domy


Energeticky pasívny dom využíva zisky zo slnečnej energie ako aj interné zisky vyžarované elektrospotrebičmi a ľuďmi v budove. Tieto zisky zásluhou veľmi kvalitnej tepelnej izolácie neunikajú z budovy a výrazne prispievajú k znižovaniu spotreby energie na vykurovanie interiéru.

Nevyhnutnou podmienkou pasívneho domu je inštalácia riadeného vetrania s rekuperáciou vzduchu. Riadené vetranie zabezpečuje nielen zníženie tepelných strát objektu, ale zabezpečuje predovšetkým  kvalitu vnútorného prostredia. Vetrací systém zabezpečuje čistý a čerstvý vzduch v celom dome bez potreby otvárať okná počas vykurovacej sezóny. 

Naša spoločnosť využíva rozvody vzduchotechniky na distribúciu tepla do jednotlivých miestností a to jednoduchým prihriatim vzduchu, ktorý privádzame do domu. Tento systém sa volá "teplovzdušné vykurovanie" a po dlhoročných skúsenostiach hodnotíme tento spôsob vykurovania ako najlacnejší a to aj po stránke počiatočnej investície, ako aj z pohľadu prevádzky objektu.

Energeticky pasívne domy vybavené technológiou teplovzdušného vykurovania na báze tepelného čerpadla poskytujú tepelnú pohodu a príjemné vnútorné prostredie v zime aj v lete, pričom nie je potrebné mať v dome komín alebo iné vykurovacie zariadenia. Konštrukcia obvodových stien a okien musí mať dostatočný tepelný odpor, musí spĺňať podmienky vzduchotesnosti obvodového plášťa a musia byť minimalizované tepelné mosty. Tým je zaistená nielen zvýšená kvalita bývania, ekonomická prevádzka domu ale aj jeho vyššia hodnota na trhu s nehnuteľnosťami.

Zjednodušená definícia Energeticky pasívneho domu (EPD):

 • spotreba energie v rozmedzí 5 až 15 kWh/rok/m2 úžitkovej plochy,
 • vzduchová neprievzdušnosť objektu vyjadrená súčiniteľom n50 do hodnoty max. 0,6.

V uznesení Európskeho parlamentu z 31. januára 2008 sa hovorí o povinnom zavedení pasívneho štandardu pre všetky novostavby obytných budov. Tento zámer má byť uvedený do praxe vo všetkých krajinách EU do r.2020.

Prečo je nevyhnutné stavať pasívne domy?

 • Pasívny štandard bývania umožňuje dosiahnuť mimoriadne úspory energie potrebnej na vykurovanie stavieb. V porovnaní s bežnou dnešnou klasickou výstavbou z minulosti je to u väčších stavieb 10 až 12- krát menej spotrebovanej energie, u rodinných domov je to cca 8-krát menej spotrebovanej energie na vykurovanie.
 • Produkcia emisií CO2 sa zníži cca 10- násobne v porovnaní s klasickou výstavbou.

Aké sú predpoklady pre výstavbu EPD?

 • detailne spracovaný projekt stavby, vrátane tepelno technického riešenia,
 • precízna realizácia stavby.

Čo je nevyhnutné?

 • vysoko účinná tepelná izolácia obvodového plášťa,
 • vzduchotesnosť obvodového plášťa,
 • vylúčenie tepelných mostov v konštrukcii stavby,
 • kvalitné výplne stavebných otvorov (okná a vchodové dvere) s tienením letného slnka,
 • využitie moderných technológií na vykurovanie a vetranie objektu.

Čo je dôležité ?

 • vhodný pozemok,
 • južná orientácia obytných miestností a presklených plôch,
 • cena stavby,

Naša spoločnosť ponúka efektívne konštrukčné riešenie v štandarde EPD, s hrúbkou obvodovej steny do 500 mm a cenou na kľúč v cenách do:

 • 1 100 €/m2 zastavanej plochy u jednopodlažných objektov,
 • 1 600 €/m2 zastavanej plochy u dvojpodlažných objektov.

Uvedené ceny sú vrátane spodnej stavby a 20 % DPH.